Contact

Evenco

Links

Diensten

Een greep uit het pakket te leveren diensten:

 • uitvoeren van haalbaarheidsstudies;
 • uitvoeren van variantenstudies.
 • voeren van overleg met overheden / vergunningverleners / k&l-eigenaren ('omgevingsmanagement');
 • voorlopig ontwerp (VO): overzicht en situatie;
 • uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden;
 • initiëren / aansturen van geotechnisch-, geohydrologisch-, cultuurtechnisch, archeologisch-, bodem- en asbestonderzoek;
 • uitvoeren van sterkteberekeningen conform de NEN 3650-serie;
 • uitvoeren van veiligheidsstudies (EV);
 • initiëren / aansturen van KB-adviezen, hoogspanningsbeïnvloeding;
 • vestigen van beperkt recht van opstal, overleg met grondeigenaren en -gebruikers, treffen van schaderegelingen;
 • definitief ontwerp (DO): overzicht, situatie, lengteprofiel, details;
 • opstellen van overall-planning en budgetraming;
 • opstellen van materiaalspecificaties;
 • opstellen van een bestek ten behoeve van de uitvoering, VGM-plan;
 • initiëren van een nieuwbouwrapport.
 • Aanbesteding, directievoering en toezicht [ details ]
 • verzorgen van de aanbesteding van uitvoering / materialen;
 • opstellen van een gunningadvies;
 • voeren van directie en houden van toezicht tijdens de uitvoeringsfase;
 • opstellen van een as-built dossier.
 • Adviezen in het kader van nadeelcompensatieregelingen (NKL)
 • Ondersteuning in onder andere arbitragezaken
 • Second opinions

lijnenspel